Jelenlegi hely

A pályázat lezárult.

Több pályaművet, regisztrációt már nem tudunk fogadni.

Az eredmények

Színes kategória

1. helyezett: Gieszer Richárd

"Az Esztergomból Mátraverebély-Szentkútra tartó zarándoklat utolsó eseménye a "pap-eregetés", minden szerzetest elkap a zarándok sereg, s többször a levegőbe dobja. 
Mi szeretjük, ők túlélik!"

2. helyezett: Bolla László

"Pozsony Óváros"

3. helyezett: Dr. Tóth-Piusz István

"Modern idők. Elkapott pillanat, Lőcse óvárosában."

A Magyar Fotóművészek Világszövetsége érmével kitüntetett: Puchard Zoltán

"A fiatal ferenceseket lenyűgözte az orvietoi katedrális pompás homlokzata. A szerzeteseken látszik, hogy egy élő krisztusi közösség tagjai."

B. Fekete-fehér, monokróm

1. helyezett: Komka Péter

"Résztvevők táncolnak a harminckettedik Egerszalóki Katolikus Ifjúsági Találkozón 2014. július 18-án."

 

A ZSŰRI tagjai:

A zsűri tagjai névsorban:

 • Kardos Csongor ferences szerzetes (OFM)
 • Mudrák Attila fotóművész
 • Tornay Krisztina Petra nővér (SSND)
 • Ujvári Sándor fotóriporter
 • Velican-Patrus Dóra nemzetközi fotóművész

Az ünnepélyes d íjátadó: 2015. szeptember 19.,17.30-kor a SZERZETESEK TERE rendezvény nagyszínpadán.

A lebonyolításban részt vesz: Perlensis Kft.

A pályázattal kapcsolatos további kérdéseket a kővetkező címen tehetik fel:
sajtofoto2015@gmail.com

 

A szervezők nevében: 

Kiss Didák ofm

Budapest, 2015. szeptember 13.

Pályázati felhívás

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája
"RENDBEN LENNI – KÉPEK SZERZETESEKRŐL"
címmel digitális fotópályázatot hirdet az alábbi kategóriákban:

A. Színes
B. Fekete-fehér, monokróm

A Kiíró: A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája
A pályázat védnöke: Magyar Fotóművészek Világszövetsége 

Védnökségi szám: 6/2015
A lebonyolításban részt vesz: Perlensis Kft.

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
 •  A pályázat témája maga egy szerzetes bemutatása vagy a szerzetesrendek életének, hétköznapjainak „felvillantása”.
 • A pályázat mindenki számára nyitott, kivételt képeznek a zsűri tagjai, a szervezők és a szerzetesrendek tagjai.
 • A képek készítésének idejére vonatkozó korlátozás nincs.
 • Egy pályázó összesen 15 pályaművet küldhet be, kategóriától függetlenül. A pályamű állhat egyedi képből vagy képsorozatból, ez utóbbi maximum 4 képet tartalmazhat. Egy kép csak egyszer adható be, nem szerepelhet egyszerre egyedi képként és sorozat részeként is.
 • A pályázaton különböző technikai eljárásokkal, képszerkesztő programokkal manipulált képekkel nem lehet indulni. Nem számít manipulációnak a hagyományos fotográfiai korrekció, így a színek, tónusok és a fényerő beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolítása. Manipulációnak számít, és kizárást von maga után, a képek tartalmának megváltoztatása (képi elemek utólagos eltávolítása vagy hozzáadása), az eredeti színek megváltoztatása (színes kategória esetén), különböző effektek használata.
 • A pályázat elbírálása anonim mód történik, jelige megadását kérjük a pályamunkához kapcsolódva. (Részletek lásd: Jelentkezés menete)
 • Már korábbi pályázatban szereplő képekkel nem lehet indulni.
II. FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK
 • Képfelbontás
  Legalább 8 megapixel felbontású képpel lehet pályázni. A kép rövidebbik oldala nem lehet kisebb, mint 2100 pixel, a hosszabbik oldala nem haladhatja meg a 6000 pixelt. –
 • Kép formátum és méret
  Pályázni és feltölteni kizárólag JPG (Joint Photographic Experts Group) formátumú képpel lehet. A képtömörítési minőség 90% vagy 100% legyen. (Ez pl. a Photoshop programban a 9-es vagy ennél nagyobb minőségi értéknek felel meg.) A maximális fájl méret 19 MB lehet. (Ennél nagyobb méretű képeket a rendszer automatikusan elutasítja, nem engedi feltölteni. Nagyobb fájlméret esetén javasoljuk a felbontás és/vagy a tömörítés arányának módosítását.)
 • Kép elnevezése (fájlnév)
  A fájl nevét a következők szerint kell megadni, max 40 karakter lehet: jelige_sorszám_sorozat.jpg (például pirospipacs_01.jpg; pirospipacs_02.jpg, hármas sorozat esetén : pirospipacs_11_a.jpg, pirospipacs_11_b.jpg; pirospipacs_11_c.jpg)
 • Képaláírás
  A képaláírás maximum 200 leütés lehet szóközökkel együtt.
III. A JELENTKEZÉS MENETE

Pályázni kizárólag online módon a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája hivatalos honlapján (frh.theol.u-szeged.hu/foto2015/) lehet.

Jelentkezési, fizetési és beküldési határidő: 2015. szeptember 1. 24:00 (A pályázat mindhárom feltétel együttes teljesülése esetén érvényes.)

A pályázat jeligés!

A jelentkezés lépései:

 1. Az online nevezési lap kitöltése. Egy pályázónak – függetlenül attól, hogy hány kategóriában pályázik – csak egy nevezési lapot szükséges kitöltenie.
  Az űrlap itt tölthető ki.
  A nevezési lapon a pályázó igazolja, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírásnak. A nevezéssel a pályázó kijelenti, hogy a képeket ő készítette és rendelkezik a beadott kép eredeti változatával. Továbbá hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail címen értesítést kapjon a „RENDBEN LENNI - Képek a szerzetesekről” pályázattal kapcsolatban.
 2. Jeligés regisztráció a feltöltő oldalon. (A zsűri a képeket anonim bírálja el.)
 3. Pályázati anyagok feltöltése
  A pályázati anyagok feltöltésekor a pályázók a végleges pályaműveket tölthetik fel a szerverre.
  Az érvényes pályázat feltétele a képaláírás mező kitöltése, amelynek kritériumai a „Formai és technikai követelmények” pontban olvashatóak. A pályamű a képaláírással együtt válik teljessé.
 4. Nevezési díj:
  Összesen 2500 Ft, az MFVSz tagok részére 2000 Ft (kategóriától függetlenül)
  Fizetési mód: átutalással vagy befizetéssel:
  Ferences Rendtartomány:
  Erste Bank
  11600006-00000000-12449196
  A megjegyzés rovatba kérjük beírni a jeligét és „KÉPEK SZERZETESEKRŐL” szöveget.
 5. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a kővetkező címen tehetik fel:
  sajtofoto2015@gmail.com
 6. A pályázati kiírás innen letölthető.
 7. A nevezettek névsora és státusza itt olvasható.
IV. ZSŰRIZÉS

A pályaműveket a kiíró által felkért neves fotós szakemberek bírálják el, kiknek munkáját két szerzetes is segíti majd.
A zsűri tagjai névsorban:

Kardos Csongor ferences szerzetes (OFM)
Mudrák Attila fotóművész
Tornay Krisztina Petra nővér (SSND)
Ujvári Sándor fotóriporter
Velican-Patrus Dóra nemzetközi fotóművész

Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre. A zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezési lehetőséggel nem lehet élni.

V. DÍJAZÁS Kategóriánként

Első díj: 60.000 Ft
Második díj: 40.000 Ft
Harmadik díj: 20.000 Ft
Különdíj: A MFVSZ érméje és oklevele

VI. PÁLYÁZATI NAPTÁR
 • A zsűri tagjainak nyilvánosságra hozatala: 2015. augusztus 1.
 • Pályázatok beküldési határideje: 2015. szeptember 1. 4. óra 4
 • Zsűrizés határideje: 2015. szeptember 12.
 • Pályázók értesítése az eredményről: 2015. szeptember 15.
 • Kiállítás megnyitó és díjátadó: 2015. szeptember 19., a SZERZETESEK TERE rendezvény keretében.
VII. SEGÍTSÉG 

A következő két honlap a szerzetes közösségek eléréséhez nyújthat segítséget: www.szerzetesek.hu és a terkep.szerzetesek.hu Nem minden közösség nyitott, ezért fontos az előzetes egyeztetés. Segítséget lehet kérni a sajtofoto2015@gmail.com címen.

VII. NYILVÁNOSSÁG ÉS SZERZŐI JOGOK

A beküldött fotók teljes jogi és tartalmi felelőssége a pályázót terheli. A pályázók alkotásaik beküldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a képek személyiségi jogainak engedélyével. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik fél személyiségi jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb, személyiséghez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény vagy követelés tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a kiírót mindennemű követelés érvényesítése alól mentesíteni.

A pályázó a nevezési lap kitöltésével és a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája pályázati feltételeit, és egyben hozzájárul, hogy a beküldött pályaműveket a rendezők térítésmentesen:
- Egy kiállítás és/vagy kiállítás-sorozat anyagába beválogassák, és azt, a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája neve alatt, a kiállítás(ok) részeként, időbeli és térbeli korlátozás nélkül bemutassák,
- a pályázattal és a kiállítással kapcsolatos publikációkban felhasználják,
- a pályázat online és print archívumában megőrizzék,
- nyilvánossá tegyék a kiíró hivatalos honlapján,
- és publikálják.
- a pályázatban résztvevők minden képekről CD-t kapnak.

A szervezők nevében sikeres pályázást kíván:

Kiss Didák ofm

Budapest, 2015. július 8.