Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kereszteles

Email Nyomtat PDF

Szentségfelvétel I.

 

A keresztség

 

1. Mi a keresztség szentsége?

2. A keresztszülő

3. Miért kapja valamelyik szent nevét a keresztelendő?

4. Gyermekek keresztelésének néhány alapvető kérdése

5. A keresztség szentségének szertartása

6. Felnőttek keresztelése

7. Jelentkezési lap a "Dokumentumok" menüpont alatt tölthető le!

 

1. Mi a keresztség szentsége?

A keresztség az első és legszükségesebb szentség, amely megszabadít a bűntől, Isten gyermekévé és az egyház tagjává tesz.”

Megszabadít a bűntől

A keresztség által az összes bűnök eltöröltetnek, az áteredő bűn és minden személyes bűn, illetve a bűnért járó összes büntetések. Azokban, akik újjászülettek, nem marad semmi, ami akadályozhatná őket az Isten országába való belépésben.

Isten gyermekei leszünk

A Mennyei Atya a megkereszteltet szeretetébe fogadja, így Isten gyermekévé leszünk és Jézusnak testvérei, ezáltal meghívást nyerünk a mennyországba is.

Az Egyház tagjaivá leszünk

A keresztség befogadás az egyházba: a megkeresztelt a közösség tagja lesz. Ennek a közösségnek gyakorlati helye a helyi egyházközség, a plébánia.

A keresztség a megtérés szentsége

A keresztség alapján Jézus követését választjuk. Ez a fordulat, megtérés egy másfajta élet kezdete. Változtatnunk kell életünkön, hogy jobban hasonlítson a feltámadt Krisztus életéhez. A keresztség nyitottá tesz minket a megtérésre, hogy azután folytassuk azt életünk végéig.

A keresztség a hit szentsége

A hitnek szüksége van a hívők közösségére. Minden hívő csak az Egyház hitében tud hinni. A hitnek minden megkereszteltben növekednie kell. A szülő és a keresztszülő a szertartásban vállalja, hogy mindent elkövet ennek érdekében. Ennek fontos állomásai a család közös imádság, rendszeres templomba járás, szentáldozás, gyermek hitoktatásban való részesítése.

 


2. A keresztszülő

A keresztszülő hitét példamutatóan élő keresztény legyen. Ezért nem javasolt /de lehet/, hogy egy távol lakó rokont válasszanak ki, akivel nincs lehetőség a rendszeres találkozásra. A keresztszülő olyan legyen, aki ismeri és támogatja keresztelendőt, aki segíti őt lelki fejlődésének útján, és aki tanúskodik az evangéliumi életmódról, hitéről, tudatos döntéséről.

Kik lehetnek keresztszülők? Mit mond az egyházjog?

- tizenhatodik életévét betöltött személy legyen,
- katolikus, megbérmált legyen,

- ha már házasságban él, házassága a templomban köttetett,
- éljen a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet,
- ne kösse semmilyen kánoni büntetés,
- nem szükséges a keresztelendővel azonos neműnek lennie,

- a nem katolikus rokon, csak mint a keresztség tanúja kaphat szerepet

- ha valaki katolikus, de nem előáldozott, vagy nem bérmálkozott, vagy házas, de templomban nem kötött házasságot, akkor ő mint a KERESZTELÉS TANÚJA kaphat szerepet. Mellé választani kell egy megfelelő keresztszülőt is.

Szükséges a keresztszülőnek a saját plébániájáról egy „keresztszülői engedélyt” beszereznie.
3. Miért kapja valamelyik szent nevét a keresztelendő?

 

A keresztény szülők olyan keresztnevet adnak gyermekeiknek, amely valamelyik szentnek a neve, akit különösen szeretnek. A gyermek növekedve lassan megismeri védőszentjének életét, tanítását, és aki példaképe lehet. (Ha a keresztnév nem valamelyik szentnek a neve, akkor választani kell a szentek közül egy védőszentet is.)

 

4. Gyermekek keresztelésének néhány alapvető kérdése

 

Minden gyermeket a lakóhely szerinti plébánián kell megkeresztelni.

Szükség esetén más templomban is lehetséges.

Csak a szülők, vagy egyik szülő kérheti. Rokonok, barátok, ismerősök, nagymamák, gyermekvigyázók nem.

Ki kell tölteni egy jelentkezési lapot.(Lásd a képernyő bal oldalán Dokumentumok rovatban.

Egy lelkipásztorral el kell beszélgetni: Miért is kérik a keresztséget gyermekük számára?

Szükség van továbbá keresztszülőre.

Valamint egy védőszentre. (www.katolikus.hu/ Szentek élete)5. A keresztség szentségének szertartása

1. Köszöntés,

2. Pap: Mi a gyermek neve?

3. Szülők: N.

4. Pap: A gyermek védőszentje tehát Szent ….. lesz.

5. Pap: Mit kértek Isten egyházától?

6. Szülők: A keresztséget.

7. Pap: Nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek kötelességtek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen. Tartsa meg Isten parancsait: úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelezettséget?

8. Szülők: Vállaljuk.

9. Ezután a pap, a szülők, keresztszülők a kereszt jelével jelölik meg a gyermek homlokát.

10. Az Evangélium olvasása

11. Könyörgések a gyermekért, szülőkért, keresztszülőkért. Válasz: Kérünk téged, hallgass meg minket.

12. Isten szentjeinek közbenjárását kérve válaszoljuk: Könyörögj / könyörögjetek érettünk!

13. Imádság a gonosz lélek hatalmának megtöréséért. birkózókat bekenték olajjal, hogy kicsússzanak egymás kezéből, a keresztelendőt megkenjük olajjal, hogy kicsússzon a sátán hatalmából.

14. A víz megáldása. A család válasza: Áldunk téged Istenünk.

15. Hitünk megvallása

16. Pap: Akarjátok-e, hogy N. elnyerje a keresztséget az Egyház hitében, amelyet az imént mindnyájan megvallottunk?

17. Család: Akarjuk!

18. A gyermek fejét szabaddá tesszük, és következik a keresztelés.
Pap: N., én megkeresztellek téged, az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében.

19. Keresztség utáni megkenés, amely által a megkeresztelt részesedik Krisztus papságában, prófétaságában és királyságában.

20. A fehér ruha átadása. Az első keresztelések húsvétkor voltak. A megkereszteltek –lelkük tisztaságának jeleként egy hétig viselték a fehér ruhát, amelyet csak a következő vasárnap vetettek le. Az Egyház ezt a vasárnapot máig Fehérvasárnapnak hívja.

21. Az égő gyertya átadása. Az égő gyertya Krisztus világosságára emlékeztet bennünket, aki a nemzetek világossága. A megkeresztelt Krisztust öltötte magára, és részesedett ebből a világosságból.

22. Az Úr imájának imádkozása: Miatyánk

23. áldás és elbocsátás,

 

 


6. Felnőttek keresztelése

Minden esztendőben szeptember végén indítunk felkészítő csoportot felnőtt megtérők részére. KATEKUMEN CSOPORT.


Ebbe a csoportba jelentkezhetnek azok, akik:
- 16 éves kor után szeretnének megkeresztelkedni, elsőáldozni, bérmálkozni.
- már meg vannak keresztelve, de elsőáldozni illetve bérmálkozni szeretnének,

- már voltak elsőáldozók, de még nem bérmálkoztak,
- már bérmálkoztak is, de eltávolodtak Krisztustól, vagy az Egyháztól, és hitüket szeretnék felszítani.

 

ÉRDEKLŐDNI A PLÉBÁNIA IRODÁBAN LEHET!

  JELENTKEZÉSI LAPOK A KÉPERNYŐ JOBB OLDALÁN: DOKUMENTUMOK/JELENTKEZÉSI LAPOK ROVATBAN.

 

Utoljára frissítve ( 2012 március 12., hétfő 18:31 )