Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok fr. Magyar Gergely: Az egyház ferences arca

fr. Magyar Gergely: Az egyház ferences arca

Email Nyomtat PDF
Hivatások vasárnapja (április 29.) alkalmából

Az egyház ferences arca

Az a fiatalember, akit ma Szent Ferencként ismerünk és szeretünk, 800
évvel ezelőtt egy sajátos arcot adott az egyháznak. Ferenc egyszerű
habitusa nemcsak színében volt más, mint az akkori egyház viselete,
sokkal inkább belső habitusa, vagyis lelkülete, hozzáállása volt más.
Nem, mintha megvetette, vagy elvetette volna az akkori egyházat, hanem
ellenkezőleg, mert szíve mélyéből szerette azt a Krisztust, akié az
egyház. Szerette Őt, és ez azt is jelentette, hogy hallgatott rá.
Hallgatott a szóra, ami így hangzott: "Menj, és építsd újjá
egyházamat!" Az újjáépítés nemcsak izommunka volt számára egy
templomocska renoválása közben, sokkal inkább belső átalakulás és
átalakítás. Irgalmas lett a leprással, mert Isten irgalmát
tapasztalta. A kereszt előtt, és minden templomban elmélyült az
imádsága, mert az Úr mély hitet öntött belé. Tisztelni, szeretni és
becsülni kezdte az egyház papjait és püspökeit, mert az átváltoztatás
miatt határtalan bizalmat adott neki irántuk az Úr. És szerette a
testvéreket, mert hitte, hogy az Úr adta őket mellé.
Jövőre lesz 800 éve annak, hogy Ferenc olyat tett, amit az
egyháztörténészek egy része még ma sem hisz el, szóba állt a muzulmán
világ akkori legnagyobb tekintélyével, a szultánnal, és kölcsönösen
épültek egymás hitén. És bár a szultán nem lett keresztény, Ferenc
mégiscsak alaposan megváltoztatta a keresztényekről, de még inkább a
Krisztusról alkotott képét.
Nekünk, ferenceseknek ma is feladatunk, hogy Krisztus irgalmas arcát,
értünk kereszten szenvedő, alázatos arcát, magát emberi kézbe adó
arcát mutassuk fel a világnak és a hívőknek. Ezért igyekszünk sokat
gyóntatni, nemcsak a nagy ünnepek előtt, és nemcsak a főváros
szívében, hanem minden ferences templomban. Ezért hívunk sokakat
szentmisére és szentségimádásra. Ezért áll ferences imádkozó közösség
minden templomunk mögött, ezért várjuk a lelkigyakorlatozókat és a
megújulni vágyókat kolostorainkba, ezért szólunk egyszerű szavakkal a
hitoktatásban, a szentmiséken. Ezért tanítjuk és neveljük a fiatalokat
iskoláinkban. Ezért nyújtunk segítő kezet az elesetteknek, bajba
jutottaknak, fogyatékkal élőknek. És ezért vagyunk derűsek.
Hivatások vasárnapja kapcsán arra kérünk minden jóakaratú embert,
segítsetek nekünk, ferenceseknek, hogy ebben a formálódásban és
formálásban hűségesen kitartsunk. Legfőképp azzal, hogy elfogadjátok
szolgálatunkat, hogy velünk és értünk is imádkoztok, velünk kéritek az
aratás Urát, adjon továbbra is testvéreket Szent Ferencnek.

A ferencesek nevében:
Magyar Gergely testvér