Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Aktuális Hírdetések 2012. március 18., Nagyböjt 4. vasárnapja

2012. március 18., Nagyböjt 4. vasárnapja

Email Nyomtat PDF

    Hirdetés 2012. március 18.

     

    Nagyböjt 4. vasárnapja (Laetare vasárnap)


Nagyböjt péntekjein 17.15-kor a plébániai csoportok vezetésével keresztutat

imádkozunk. A keresztút alatt gyónási lehetőséget biztosítunk.

Nagyböjtben péntekjein a zsolozsma kivételesen a szentmise után lesz.


Szeretettel kérjük, viseljék szívükön a betegek sorsát, akik „az Egyház

gyöngyszemei”. Biztosítsunk lehetőséget a lakáshoz, vagy ágyhoz kötött betegeink

számára, hogy húsvéti szentgyónásukat és szentáldozásukat elvégezhessék. A

betegeket be lehet jelenteni az irodában.


Egy taizéi testvér Szegedre látogat. Holnap, március 19-én, hétfőn, 20 órától

közös imaórára hívunk mindenkit a Karolina Iskola kápolnájába. Az imádság után

lehetőség lesz találkozni a testvérrel.


Plébániánkon a nagyböjti lelkigyakorlat március 24.-én és 25.-én (szombat-

vasárnap) lesz, Böjte Csaba testvér, dévai lelkipásztor vezetésével. Szombaton

reggel 9 órától délig gyónási lehetőséget biztosítunk. A lelkigyakorlat szombaton

13 órakor, a Napközi imaóra elimádkozásával kezdődik a templomban.. A

szombat esti 6 órás és a vasárnapi de. 9 órás szentmisét Csaba testvér mutatja be.

További részletek a faliújságon és honlapunkon olvashatók.


Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén megáldjuk a gyermeket váró édesanyákat

és a kisgyermekes anyákat. Egyházunk ezzel kifejezi tiszteletét a gyermekeket

vállaló szülők iránt, és együtt örül velük a megfogant életnek. Ugyanakkor arra is

felhívja a figyelmet, hogy a gyermek fogantatásától kezdve teljes értékű ember,

akinek joga van az élethez, s ezért ugyanúgy áldásban részesülhet, mint a már

megszületett gyermek vagy a felnőtt ember.

 

25.én, vasárnap du. 3 órától lesz a betegek és egészségügyi dolgozók szentmiséje,

melynek keretében kiszolgáltatjuk a betegek kenetét. Előtte 2 órától gyóntatás

lesz.


Kérjük, hogy az irodában iratkozzanak fel azon betegek hozzátartozói, akik

szeretnék, hogy autóval elhozzuk betegüket a március 25-én 15 órakor kezdődő

szentmisére, ahol felvehetik a betegek kenetét. Kérjük azt is, hogy jelentkezzenek

azok az autótulajdonosok, akik tudnának ezen a napon segíteni a szállításban.


Hirdetjük, hogy a tavaszi időszámítás szombatról vasárnapra virradó éjszaka

kezdődik. Az órákat előre kell húzni egy órával!

 

Adónk kétszer 1 %-áról rendelkezhetünk. Az első 1 %-ot ajánljuk fel a Magyar

Katolikus Egyház javára, a második 1 %-kal lehetőségünk szerint a „Szeged

Alsóváros Kultúrájáért Alapítvány”t támogassuk, amelynek fő profilja a plébániai

szegénykonyha működtetése. Bővebb információ a kihelyezett szórólapokon

található.


Jövő héten, március 25.-én, Nagyböjt 5. vasárnapján Országos templomi gyűjtés

a Szentföld javára.


Előre hirdetjük, hogy a hagyományos városi keresztút március 30-án, pénteken

este lesz.


Előre hirdetjük, hogy templomunk húsvéti nagytakarítása március 31-én, jövő

szombaton lesz.


A Családpasztorációs Iroda lelki napra hívja az özvegyeket 2012. március 31-én,

szombaton 9.00-17.00 óráig

Szegedre, az Alsóvárosi Templom plébániájára (Mátyás tér 26/a.). A lelkinapot

Tegzes Katalin segítő nővér tartja.

 

Érdeklődni és jelentkezni a Családpasztorációs Iroda elérhetőségein lehet, melyek

a kihelyezett plakáton olvashatók.

 

( Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet ; 6720-Szeged, Dugonics tér 12., 62/311-216/116., 117.;

20/82-80-476)


A Nagyhét és a Szent Három Nap liturgikus rendje a faliújságon és honlapunkon

olvasható.Gyermeket váró kismamák megáldása

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén megáldjuk a gyermeket váró

édesanyákat és a kisgyermekes anyákat. Egyházunk ezzel kifejezi

tiszteletét a gyermekeket vállaló szülők iránt, és együtt örül velük a

megfogant életnek. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a

gyermek fogantatásától kezdve teljes értékű ember, akinek joga van az

élethez, s ezért ugyanúgy áldásban részesülhet, mint a már megszületett

gyermek vagy a felnőtt ember.

 

Bár főleg az öröm ünnepe ez, nem hallgathatjuk el, hogy mindez néma

figyelmeztetés is azoknak, akik gyermeküket, unokájukat, feleségüket,

barátnőjüket abortuszra biztatják, kényszerítik, vagy magára hagyják azzal,

hogy "ez a te dolgod". Nem csak azt, aki konkrétan kéri az abortuszt (az

anya), s nem csak az azt elvégző orvost terheli halálos bűn, hanem azt is,

aki rábeszélte, kényszerítette őt arra, hogy elkövesse ezt a bűnt. Aki ebben

vétkes, az elszakadt az Istentől, és sem napi templomba járással vagy

állandó imádkozással nem változtathat ezen. Egyedül az őszinte bűnbánat

és gyónás állítja helyre az Istennel való kapcsolatot és törli el a halálos

bűnt. Használjuk ki a nagyböjtöt, használjuk ki Isten nagy irgalmasságát,

aki szeretettel várja vissza mindazokat, akik megbánták, amit tettek.


Akik tehetik, segítsék a gondban lévő, gyermeket váró családokat. Ha

mással nem, jó szóval, szeretettel: sokszor azzal tehetik a legtöbbet! Akik

pedig anyagilag is megengedhetik maguknak a segítséget, szintén

nézzenek körül - sokszor épp a szomszédban lehet olyan valaki, akit eddig

észre sem vettünk, s akinek a mi kis figyelmességünk nagy segítséget

jelent.

 

 Az áldás szoros kapcsolatban áll az élettel. Minden élet Istentől ered, a

természetes és a kegyelmi élet egyaránt. Az áldás isteni hatalom, amely

életet teremt és tart fenn. A Katekizmus ezt mondja: “Az áldás isteni

cselekvés, amely életet ad és amelynek az Atya a forrása” (1078).

 

 Az áldás nagy és szép dolog. Igyekezzünk, hogy azt hittel és tisztelettel

fogadjuk. Az áldás olyan, mint egy lelki kötelék, amely Jézus isteni

Szívének szeretetéhez fűz minket, erősíti az Egyházzal, Isten családjával

való egységünket és elvezet minket Isten imádására: “Szent, szent, szent a

Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!” (Iz 6,3)

 

 

Utoljára frissítve ( 2012 április 05., csütörtök 13:29 )