Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok Havas Boldogasszony Országos Nagybúcsú 2013. augusztus 3-4.

Havas Boldogasszony Országos Nagybúcsú 2013. augusztus 3-4.

Email Nyomtat PDF

Havas Boldogasszony Országos Nagybúcsú 2013.

 

A Búcsú plakátja innen letölrhető 

 

            „Nagy ünnep - írja Tömörkény – a Havi. Ez valóságos időpont, egy darab sarokkő az idők folyásában, melynek napját mindenki tudja és ismeri. Miként egyes, régibb események idejét úgy szokás meghatározni, hogy a nagyvíz előtt, vagy a nagyvíz után történt-e, akként a Havi napja is útjelző, karó az élet nagy homokjain, s a dolgok, miket az emlékezet megőriz, körébe csoportosulnak. Ez az emlékezés onnan támad, hogy Havi napján mindenki megmozdul, aki élő, hogy járuljon Mária elé.

 

Sokan nem is tudják, hogy templomunkban két kegykép is van.

 

Sőt vannak, akik össze is keverik őket!

 

Templomunk bejáratától jobbra található a Fekete Mária, vagy Szerecsöny Mária oltára. (A kép az évszázadok gyertyafüstjétől elfeketedett). A kép a lengyelországi Czestochowa Mária képének 1740-ben készült másolata, Morvai Antal alkotása.  Kultikus hátterét Bécs 1683. évi ostroma adta: a lengyelek és a magyarok e kegyképnek tulajdonították a győzelmet és ennek nyomában hazánk fölszabadulását. Ennél az oltárnál sokat imádkozott Alsóváros híres szülötte, Bálint Sándor (1904-1980).

Az 1713-ban készült főoltár közepébe helyezett kegyképen Mária, mint a Napbaöltözött Asszony jelenik meg: „Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatta a hold, fején tizenkét csillagból korona.” (Jelenések könyve 12,1) Erre a Mária-ábrázolásra szimbólumként tekintettek: a törököknek a katolikus Európa általi legyőzését látták benne. A kép az eredeti nyomán (ismeretlen festő által) készült „másolat”. A Napbaöltözött Asszonyról sokat prédikált Családi Egyházmegye első vértanú püspöke Szent Gellért. Illetve a XVIII. században Alsóvároson prédikáló Telek József ferences testvér. Összesen nyolc alakalommal volt ünnepi szónok a búcsún.

 „A búcsú napján „megindult a tanyák népe, a puszták túró, tűrő, nyüzsgő lakossága és tízezres tömegben vándorol be gyalogszerrel a városba. Ahogy a görög krónikák népe, ahogy a keleti vallások híveivel mindig az anyafészek után esengenek: a szegedi pásztor, gazda és munkásnép ide vágyik be, a havibúcsúba az ős otthonba, ahonnan jöttek, ahova hazamenni egyértelmű a földi boldogsággal, üdvösséggel: Szegedre. Szent énekeket énekelve gyalogolnak a puszta avarjában, torzsájában, forróságában s éjszakájában. Mert a távolról jövők már előtte való este indulnak, s egész éjszaka rójják mezítlábbal még ebben az időben az utat. Toronyiránt. Ha lehet. Ha nem állja útjukat a vadvíz. (Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor lovát ugratja, 1941)

Augusztus 5.-én ünnepeljük a Szent Szűz római főtemplomának, a Santa Maria Maggiore bazilikának szentelési évfordulóját. A legenda szerint a IV. században az örök városban egy János nevű gazdag patrícius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat a Szent Szűznek ajánlják fel. A Szent Szűz álomban megjelent a házaspárnak és tudtukra adta, hogy azon a helyen, amelyet másnap hó fog borítani, templomot emeljenek tiszteletére. A Szűzanya e szentélyét ezért Havas Boldogasszony bazilikának is nevezik. Havas Boldogasszony napján virágszirmok hullatásával emlékeznek a 365-ben történt csodás eseményre a Santa Maria Maggiore-bazilikában.

 

Rohanó, felbolydult világunkban szükségünk van fogódzókra, nyugvó pontokra, ahová visszatérhetünk, ahol megnyugodhatunk, megpihenhetünk, feltöltődhetünk. Ez a pont lehet a nyár közepén az alsóvárosi búcsú. Minden búcsú alkalmával megtisztul a lelkünk, alkalmassá válunk az Istennel való találkozásra, az ő nagyszerű ajándékainak befogadására.

Ezekkel a gondolatokkal hívok mindenkit Alsóvárosra a Havas Boldogasszony Országos Nagybúcsúra 

Mátyás testvér, alsóvárosi ferences plébános

Szeged-Alsóváros
Havasboldogasszony
BÚCSÚ

2013. augusztus 3-4.

 

SZOMBAT

 

15.30 Mise szerzetes és papi hivatásokért,  ifjúsági mise

Celebrál: fr. Barsi Balázs ofm

17.00 Ünnepélyes zsolozsma

18.00 Görög Katolikus liturgia

 Celebrál:  Szaplonczay Miklós g.k. paróchus

20.00 Rózsafüzér
21.00
Keresztút a Mátyás téren a gyálaréti közösség és Szászi Balázs akolitus vezetésével 

22.00 Szentségimádás

24.00 Mise az elhunytakért  

Celebrál: fr. Mátyás ofm

 

VASÁRNAP 

6.00 Zsolozsma
7.00
Mise az édesanyai, édesapai hivatásokért

          Celebrál:  fr. Horváth Achilles ofm
9.00
Ünnepi szentmise

Celebrál: Gyulay Endre püspök
12.00
Mise a betegekért, idősekért és az ápolókért

          Celebrál: fr. Bán Zsolt Jónás ofm

17.15 Ünnepi zsolozsma

18.00 A búcsú záró miséje

 

          Celebrál: fr. Bezzegh Kelemen ofm 

 

Utoljára frissítve ( 2013 július 30., kedd 11:15 )