Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok Húsvétvasárnap - április 8.

Húsvétvasárnap - április 8.

Email Nyomtat PDF

 

2012. április 8.

 

HÚSVÉTVASÁRNAP

KRISZTUS FELTÁMADÁSA

 

     

Isten feltámasztotta Fiát. A gonosz és házasságtörő nem-zedék nem kapott más jelet, csak egyet, de egy nagyon lé-nyeges jelet, Krisztus feltámadását. Teljesedett, amit az Úr mondott: Amint Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is három nap és három éjjel a föld szívében” (Mt 12, 40).

OLVASMÁNY                           ApCsel 10, 34a. 37–43

A keleti keresztények így köszönnek Húsvétkor: „Feltá-madt Krisztus! Valóban feltámadt!” Kifejeződik ebben is a küldetéstudat. Az örömhírt tovább kell adni. Hirdetni kell, hogy Jézus él, s Jézus az élők és holtak bírája.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                  112. Zsoltár

Válasz: Ezt a napot az Úristen adta: *

              örvendjünk és vigadjunk rajta.

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

SZENTLECKE                                                    Kol 3, 1–4

Aki a feltámadt Krisztushoz tartozik, annak az odafönt valókat kell keresnie és nem a földieket.

Vagy:                                                           1 Kor 5, 6b–8

A Húsvétot lelki tisztaságban és igazságban kell ünne-pelnünk. Micsoda hiánycikk ezek a mi világunkban! Egyesek túlzott ajándékozással akarják pótolni ezeket az erényeket. Nem csoda hát, hogy nem részesülnek a hús-véti kegyelmekben.

SZEKVENCIA          Éneklő Egyház 547. vagy SZVU 86.

ALLELUJA                                            1 Kor 5, 7b–8a

Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk már feláldozta magát.  * Üljük meg tehát az Úrral a húsvéti lakomát.

EVANGÉLIUM                                                 Jn 20, 1–9

Mária Magdolna és a két apostol megtapasztalja Húsvét reggelén Jézus feltámadásának néhány jelét: az elhen-gerített követ, az üres sírt és az összehajtott lepleket. Eb-ből megértették, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a ha-lálból. Kövessük mi is példájukat.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Péter és János örömével mutatjuk be áldozatunkat. Az oltáron a kenyér és a bor a lakoma jele. Jézus pedig ven-dégünk és útitársunk.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                         Kor 5, 7-8

Húsvéti Bárányunkat, Krisztust feláldozták. Ünnepel-jünk tehát a tisztaság és igazság kovásztalan kenyerével, alleluja.

 

A FELTÁMADT ÜDVÖZÍTŐ KEGYELME

ÉS EREJE TÖLTSE BE ÉLETÜNKET HÚSVÉTKOR

ÉS A HÚSVÉTI IDŐSZAKBAN!

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI

2012. ÁPRILIS

Általános szándék (Hivatások): Hogy sok fiatal tudja elfogadni Krisztus hívását arra, hogy kövesse őt a pap-ságban és a szerzetesi életben

Missziós szándék (Krisztus, remény az afrikaiaknak): Hogy a feltámadott Krisztus biztos remény jele legyen az afrikai földrészen élő férfiak és nők számára.

 

 

TANULSÁGOS TÖRTÉNET

Az Élet vize

Volt egyszer egy kislány, szép volt, tündöklően szép, még a Napnál is ragyogóbb, mert tiszta szívével soha nem bántott meg senkit. Egy napon aztán apja kiküldte őt a kútra az élet vizéért:

– Menj, vidd ezt a vödröt, és merítsd bele a kútba... Amikor megtelik vízzel, gyere vissza hozzám...

Úgy tett a lány, ahogy az apja kérte, mikor a vödör szín-ültig telt a kút friss vizével, elindult hazafelé. Ám mire hazaért, egy üres vödröt tartott a kezében.

– Mi történt? – kérdezte az apja.

– Ó, semmi... a vödröt, ahogy kérted belemerítettem a kútba, és megtöltöttem az élet friss vizével...

– Hiszen ez a vödör üres – mondta az apja, és nevettek mindketten. - Hová lett gyermekem az élet vize?

– Mindent úgy tettem, ahogy tanácsoltad. Ám ahányszor csak belemerítettem a vödröt a tiszta vizű kútba, megje-lent egy ember, s mert szomjas volt, neki adtam az utol-só csöppig... Így ment ez végtelenségig, míg a kút majd-nem ki nem száradt. Végül épp annyi vizet adott, amennyivel az utolsó vödröt telemertem.

Az apa mosolygott:

– És hol van az a víz?

– Mindenfelé... amerre jártam, mindenkinek adtam be-lőle, aki kért.

 

HÚSVÉTHÉTFŐ

Krisztus feltámadása hitünk és reményünk alapja. Ezzel ugyanis bebizonyította, hogy ő valóban az Isten Fia, aki-ben bízhatunk. Ezért követhetjük őt nemcsak földi éle-tünkben, hanem dicsőséges feltámadásában is.

Imádkozzunk, testvérek! Uram, add meg nekem, hogy veled járjak és hirdessem az örömhírt: emberek, üdvösség nektek! Add meg, hogy ne féljek, hanem benned bízzam. Add meg, hogy sose tapadjon kezemhez igaztalan pénz, árulas és megvesztegetés díja. Add meg, hogy soha ne hazudjak, hanem örömmel hirdessem, hogy te vagy az én életem. S a viszontlátás reménye éltessen....

Ünnepeljük együtt a feltámadt Krisztust a húsvéti idő-ben! Kegyelme legyen velünk a mindennapokban. 

 

HÚSVÉTI IDŐ

Az Egyház nem tud betelni a húsvéti örömmel. Ennek a gondolatnak szenteli Húsvét nyolcadát, sőt a Pünkösdig terjedő húsvéti időt. Az Egyház örül, hogy a sokat szen-vedett és megfeszített Jézus feltámadt és él.

 

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit, Szent Kereszt Plébánia