Szegedi Ferencesek

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Esküvő

Email Nyomtat PDF

Szentségfelvétel IV.

Házasság szentsége

JELENTKEZÉSI LAPOK A KÉPERNYŐ JOBB OLDALÁN: DOKUMENTUMOK ROVATBAN!

 

1.      Néhány gondolat házasságkötés előtt

2.      Kedves Jegyespár! Kitöltendő adatlap házasságkötés előtt

3.      Esküvőhöz szükséges iratok

4.      A házasságkötés liturgiája

 

1. Néhány gondolat a házasságkötés előtt

 

 

Minden közlekedő embernek nagy gondjai lehetnek, ha el akar érkezni a célba, és nem ismeri az odavezető utat, nem tudja, hogy melyik sávba kell beállni. Nincs nála térkép, ami elvezetné a célhoz, a biztos garázsba. Talán többször is eltéveszthetjük az útelágazást.

Éppen ilyen bonyolult útelágazás a házasság is. A helyes út megválasztására csak komoly megfontolás és a legfontosabb kérdések tisztázása után szabad vállalkoznunk. Azt az utat kell megtalálni, amelyen emberi életünk boldogságát eredményezi. Nem mindig tragédia, ha az ember úgy kezd bele valamibe: „ahogy esik úgy puffan” – vagyis: örülök neki ha sikerül, de ha nem majd másképp folytatom. A házasság nem ilyen. Aki házasságra lép, annak mindig tudnia kell, hogy mit miért tesz. A jó házasságot nem kapja ingyen két ember, hanem fokozatosan kell felépíteni. Ez sikerülhet is, csak némi alap kell hozzá: a jegyesek legyenek egymáshoz valók, összeillők. Az együtt járás, jegyesség ideje alatt azt kell vizsgálni, hogy tudom-e szeretni harminc év múlva is?

A jegyesoktatás nem old meg minden problémát, nem ad meg minden választ. Csak egy útjelző tábla szeretne lenni, a kereszteződésben, csak szempont a komoly megfontoláshoz, egy elem az építkezéshez.

 

Ezért nagy szeretettel vár a jegyeseket kísérő közösség minden alkalommal beszélgetésre, gondolatmegosztásra, találkozásra.

 

Nézzünk most néhány megközelítést a házasságról! Mit is tanít az egyház?

 

 „A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte. Ezért a megkereszteltek között nem állhat fenn érvényes házassági szerződés anélkül, hogy ugyanakkor ne lenne szentség is.” 1055. kánon

Szentség: Jézus által alapított látható jel, ami láthatatlan isteni segítséget (kegyelmet) közvetít. „Az ember elhagyja apját, anyját, feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy testté lesznek. Amit Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza.” (Mt 19,5-6)

Házasság céljai: - házasfelek java: egymás kölcsönös szeretete, tisztelete, megbecsülése,

-         gyermekek nemzése,

-         gyermekek felnevelése.

A házasság lényegi tulajdonságai:

-         egység, ami egyetlen férfi és egyetlen nő közötti kizárólagos kapcsolatot jelent,

-         és felbonthatatlanság, amit sem közös megegyezéssel, sem külső hatóság által nem lehet fölbontani


Kedves Jegyespár!

 

Örülünk, hogy nálunk tervezik életük legnagyobb eseményét, esküvőjüket!

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az alább leírtakat, majd töltsék ki az adatlapot! Köszönjük!

 

Templomunkban minden esküvőre, szentmisére, keresztelőre szívesen és szépen díszíti fel az oltárokat két munkatársunk. Jól ismerik a szertartásokat, a szokásokat és ezeknek megfelelően kerülnek az oltárokra a virágok. Reméljük, Önöknek is tetszeni fog a szép és bensőséges díszítés, kérjük, fogadják örömmel munkájukat!

Az esküvő énekeit a Karnagy Úr határozza meg, ha Önöknek külön kívánságuk van, kérjük vele beszéljék meg!

Vidám szokás a az esküvő után a virág, cukorka, rizsszem szórás, kérjük, hogy ezeket ne a templomban, hanem a templom előtti téren tegyék!

Az esküvői szertartás mindig a szembemiséző oltár előtt történik.

Az esküvői adatokat kérjük, hogy az esküvő előtt legalább egy hónappal a Plébánia irodájában adják le és ugyanúgy  az esküvő kifizetését is akkor rendezzék.

Köszönjük megértésüket!

Mindezeket előre figyelembe vettük és elfogadtuk:………………………………

                                                                                  ………………………………

 

 

ADATLAP

Jelentkezés jegyesoktatásra, esküvőre


A vőlegény

neve:

vall.:

Tel:

E-mail:

születési helye, ideje:

keresztelés helye, ideje:

elsőáldozás helye, ideje:

bérmálkozás helye, ideje:

lakóhelye:

állapota: nőtlen özvegy polgárilag elvált

édesanyja neve:

vall:

édesapja neve:

vall:

tanú neve, címe:

A menyasszony

neve:

vall.:

Tel:

E-mail:

születési helye, ideje:

keresztelés helye, ideje:

elsőáldozás helye, ideje:

bémárlkozás helye, ideje:

lakóhelye:

állapota: nőtlen özvegy polgárilag elvált

édesanyja neve:

vall:

édesapja neve:

vall:

tanú neve, címe:A egyházi házasságkötés tervezett időpontja:

A polgári kötés tervezett időpontja:

Megjegyzés:

 

Kelt, Szeged,

3. Esküvőhöz szükséges iratok

 

 1. Keresztlevelek (menyasszony és vőlegény)
  - a keresztelés helye szerinti plébánia állítja ki (evangélikus és református fél esetén is szükséges)
  - az esküvő előtt legfeljebb három hónappal lehet kikérni.
 2. Házassági elbocsájtó
  - az állandó lakcím szerint illetékes plébánia állítja ki (kiállításhoz be kell mutatni ott a keresztleveleket!) Ha mind a két fél katolikus, akkor a menyasszony állandó lakcíme szerinti plébános állítja ki. Ha az egyik fél katolikus, a másik fél protestáns, vagy felekezeten kívüli, akkor a katolikus fél plébániája az illetékes.
 3. Ha valakik nem nálunk vesznek részt jegyesokatáson, akkor hozniuk kell róla igazolást!
 4. Anyakönyvezéshez szükséges ADATLAP kitöltése
 5. Ha a jegyesek közül egyikük nincs megkeresztelve a házasságkötéshez PÜSPÖKI ENGEDÉLY szükséges. Ezt a plébánia intézi!

4. A házasságkötés szertartása

 

 

I. Igeliturgia: Bevonulás

a., A pap bevonul a násznéppel, tanúkkal, majd csengőszó-orgona, vőlegény az édesanyjával/lánytestvérével, majd a menyasszony az édesapjával/ fiú testvérével. Közben esetleg bevonulnak a koszorúslányok. Esetleg a menet végén tanúk. 

b., A Menyasszony bevonul a vőlegényével, bevezetik a násznépet.

c. A násznép bevonul a plébánossal, tanúkkal, majd a menyasszony az édesapjával/ fiú testvérével. Közben esetleg bevonulnak a koszorúslányok.

d. variációt még nem találtuk ki.:) Esetleg hátha nektek van.

( A menyasszonyi csokrot és a gyűrűket az oltárra helyezzük. A gyűrűket hozhatják a tanúk, koszorúslányok, jegyesek, lehet az ujjon, gyűrűpárnán, dobozban...)

 Köszöntés; Könyörgés;

Első olvasmány (lásd 18 választható olvasmányt lejjebb)

Ének

evangélium (lásd 10 választható szakaszt lejjebb)

 

Szentbeszéd

II. Szentségkiszolgáltatás:

Vőlegényhez, utána a menyasszonyhoz:

N.; megfontoltad-e Isten előtt szándékodat és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?                    IGEN

Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?      ÍGÉREM

Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságotokat? ELFOGADOM

Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő Egyházának törvényei szerint neveled őket?                                          ÍGÉREM

 

Jobb kéz stólával átkötve:

( Vőlegény )N. Nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlévő N.-t feleségül venni? AKAROM

ISTEN SZÍNE ELŐTT FELESÉGÜL VESZLEK!

( Menyasszony ) N. Nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarsz-e a jelenlévő N.-hez feleségül menni? AKAROK

 

ISTEN SZÍNE ELŐTT FELESÉGÜL MEGYEK HOZZÁD!

 

 

Pap: Most megkötött házasságotokat az Egyház nevében érvényesnek nyilvánítom és megáldom: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!

A tanú odaáll az eskütevő mellé és fogja a feszületet.

Ősi magyar szokás szerinti eskü

 

Isten engem úgy segéljen,

Nagyasszonyunk, a boldogságos Szűz Mária

és Istennek minden szentjei,

hogy Téged … szeretlek,

szeretetből veszlek feleségül

( szeretetből megyek Hozzád feleségül )

Isten rendelése szerint,

az Anyaszentegyház Törvényei szerint,

és hogy Téged el nem hagylak

holtomiglan – holtodiglan

semmiféle bajban.

Isten engem úgy segéljen!

 

Az eskütevő megcsókolja a feszületet

Gyűrűk megáldása

 

N., viseld ezt a gyűrűt szeretetem és hűségem jeléül: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Amen.

Nászáldás, Miatyánk, Áldás, Elbocsátás, Kivonulás

 

p { margin-bottom: 0.21cm; }h4 { margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; text-decoration: underline; }h4.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }h4.cjk { font-family: "DejaVu Sans"; font-size: 12pt; }h4.ctl { font-family: "DejaVu Sans"; font-size: 12pt; }h3 { margin-left: 0.64cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; text-decoration: underline; }h3.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; font-weight: normal; }h3.cjk { font-family: "DejaVu Sans"; font-size: 12pt; font-weight: normal; }h3.ctl { font-family: "DejaVu Sans"; font-size: 12pt; font-weight: normal; }

A szertartás alatt felolvasunk egy olvasmányt és egy evangéliumot

Az alábbiakból lehet választani! A családból bárki felolvashatja! A zárójelbe tett részt nem olvassuk fel! A végén hozzátesszük: EZ AZ ISTEN IGÉJE!

1.

OLVASMÁNY A TEREMTÉS KÖNYVÉBŐL (Ter 1, 26 – 28. 31a. )


Így szólt Isten: ’Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra! Uralkodjék a tenger halain és az ég madarain, a szárazföldi állatokon és a csúszómászókon, vagyis az egész Földön!’ Meg is teremtette Isten az embert

a maga képmására: férfinak és nőnek teremtette őket.

Azután megáldotta őket és ezt mondta: ’Szaporodjatok és sokasodjatok!

Töltsétek be és hajtsátok uralmatok alá a földet! Uralkodjatok a tenger halain,

az ég madarain és minden állaton, amely a Földön él!’

Isten úgy találta, hogy minden jó, amit alkotott.

 2.

OLVASMÁNY A TEREMTÉS KÖNYVÉBŐL

( Ter 2, 18 – 24. )

 

Így szólt az Úr Isten: ’Nem jó, hogy az ember egyedül van: alkossunk hozzáillő segítőt is!’

Megalkotta ugyanis az Úr Isten a földből a föld minden állatát és az ég minden madarát. Odavezette őket Ádámhoz, hogy lássa, minek nevezi el őket.

Mert Ádám adott nevet minden élőlénynek. Meg is adta Ádám a nevét minden

háziállatnak meg az ég minden madarának és a föld minden vadállatának. Ádámnak azonban nem akadt magához illő segítőtársa.

Az Úr Isten tehát mély álmot bocsátott Ádámra és amikor elaludt, kivette az

egyik bordáját, majd hússal töltötte ki a helyét. Azután az Úr Isten asszonnyá

formálta a bordát, amelyet Ádámból kivett és odavezette az asszonyt Ádámhoz.

Ádám ekkor így szólt: ’Ez végre csont az én csontomból és hús az én húsomból!

Legyen a neve feleség, mert a férfiből vétetett!’

Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségéhez ragaszkodik és ketten egy

testté lesznek.


3.

OLVASMÁNY A TEREMTÉS KÖNYVÉBŐL ( Ter 24,48 –51. 58 – 67. )


( Amikor Ábrahám elküldötte rabszolgáját rokonaihoz, hogy feleséget szerez-

zen fiának, Izsáknak, a szolga így szólt a kiszemelt leány fivéréhez, Lábánhoz ):

’…Áldottam az Urat, az én uramnak, Ábrahámnak Istenét, aki a helyes úton vezérelt engem, hogy uram testvérének lányát vigyem feleségül a fiának. Azért

tehát, ha irgalmat és hűséget akartok cselekedni urammal, adjátok tudtomra; ha pedig mást akartok, mondjátok meg azt is, hadd menjek jobbra, vagy balra!’

Így felelt erre Lábán, meg az apja, Bátuel: ’Az Úrtól való ez a dolog, mi nem

mondhatunk neked se jót se rosszat. Itt van Rebekka előtted: vedd és menj, legyen felesége urad fiának, ahogy az Úr szólt!’

( 58.) Hívatták tehát Rebekkát és amikor odajött, megkérdezték tőle: ’El akarsz-e menni ezzel az emberrel?’ Ő azt válaszolta: ’Megyek!’

Elbocsátották tehát Rebekkát, a nővérüket és a dajkáját; Ábrahám szolgáját, valamint a kísérőit. Jó szerencsét kívántak nővérüknek és ezt mondták neki:

Nővérünk; szaporodjál ezerszer ezerre, s legyenek utódodé ellenségeinek kapui!’

Erre Rebekka és szolgálóleányai felszálltak a tevékre és követték a férfit, a

szolga pedig fogta Rebekkát és elment.

Izsák eközben megérkezett Lahai – Rói kútjának vidékéről és a Negeb földjén lakott. Mivel a Nap alkonyatra hajlott már, kiment búsongani a mezőre. Amikor

azonban felemelte szemét, látta, hogy tevék jönnek a távolban. Rebekka is felemelte szemét és meglátta Izsákot. Ere leszállt a tevéről és megkérdezte a szol-

gát: ’Ki az az ember, aki jön elénk a mezőn?’ A szolga ezt felelte neki: ’Ő az én

uram!’ Erre a lány hamar fogta a fátylát és befödte magát. A szolga aztán elbeszélte Izsáknak mindazt, amit végzett, az pedig bevitte Rebekkát anyjának, Sárának a sátrába. Feleségül vette és annyira megszerette, hogy megvigasztalódott fájdalmától, amelyet anyja halála miatt érzett


5.

OLVASMÁNY TÓBIÁS KÖNYVÉBŐL ( 8, 5 - 8. )

Tóbiás felkelt ágyából és ezt mondta Sárának: ’Kelj föl, nővérem! Imád- kozzunk és könyörögjünk az Úrhoz, hogy elnyerjük oltalmát és kegyelmét.’ Sára fölkelt és elkezdtek imádkozni és könyörögni az Úrhoz, hogy oltalmat nyerje-

nek. Elkezdték mondani: ’Áldott vagy, atyáink Istene, és áldott a Te neved örök-

kön örökké! Áldjon téged az ég és minden teremtményed mindörökké! Te alkottad Ádámot és segítőtársul adtad neki Évát és kettejüktől származik az emberi nem. Azt mondtad: ”Nem jó az embernek egyedül lenni, alkossunk neki hozzá hasonló segítőtársat!” Én most nem élvezetvágyból veszem el nővéremet, hanem tiszta szándékkal. Engedd, hogy irgalmat találjak és találjon ő is, és egészségben öregedjünk meg mind a ketten! Majd ráfelelték: ’Ámen!’
6.

OLVASMÁNY AZ ÉNEKEK ÉNEKÉBŐL ( 2,8 – 10. 14. 16a.; 8,6 – 7.)

{2,8 – 10.} Csitt! A Kedvesem íme, itt jön! Szökken a hegyeken át, szökell a halmokon keresztül! Olyan a Kedvesem, mint a gazella, mint a szarvasborjú, már itt is áll a házunk mögött, benéz az ablakon, nézdel a rácson át. Íme, a Kedvesem szól nekem: „Kelj fel szaporán, Szerelmem! Jöjj, galambom, szépségem!”

{14.} „Te, galambom a sziklaüregben, a kőszál rejtekében, hadd lássam arcodat, hadd halljam hangodat! Mert a Te szavad édes, és oly’ bájos az orcád!

{16a.} Enyém a Kedvesem és én az Övé!

{8,6 –7.} Tégy engem mint pecsétgyűrűt szívedre, mint pecsétnyomót a karodra, mert erős a szerelem, mint a halál, és könyörtelen a féltés, mint az alvilág, a szikrája izzó, tüzes szikra! Tengernyi víz sem tudja eloltani a szerelmet, folyamok sem tudják elsodorni; ha valaki a háza egész vagyonát adja a szerelemért, vajon lenézik-e érte?7.

OLVASMÁNY SIRÁK FIA KÖNYVÉBŐL ( 26,1 – 4. 16- 21. )

{26,1 – 4.} A jó asszonynak boldog a férje, éveinek száma kétszeres lesz. A derék asszony jól tartja urát, s az békében tölti el éveit. Jó feleség jó osztályrész, amely istenfélő férfinak jut jótettekért. Legyen Ő bár gazdag, vagy szegény, a szíve jókedvű és arca is vidám minden időben.

{26,16 – 21.} A szorgos asszony kedvessége elbájolja férjét, és megerősíti csontjait. Isten ajándéka a fegyelmezettsége, az asszony okossága, és hallgatagsága, és nincs a jól nevelt léleknek méltó ára! Mindennél bájosabb a szent és szemérmes asszony, és nincsen semmi méltó ellenértéke a mértékletes léleknek! Ami a felkelő Nap Isten magas egén a világnak, az a jó asszony bája házának ékességére.


8.

OLVASMÁNY JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVÉBŐL (31,31 – 32a. 33 – 34a.)

{ 31 – 32a.}Íme, jönnek napok - mondja az Úr - , amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor megfogtam kezüket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről;

{ 33 – 34a.} Hanem ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával kötök azok után a napok után – mondja az Úr: -, törvényemet a bensejükbe adom és a szívükbe írom. Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Nem fogja többé így tanítani egyik a másikat; senki a testvérét: ’Ismerjétek meg az Urat!’ mert mindnyájan ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbig – mondja az Úr.9.

SZENTLECKE SZENT PÁL APOSTOLNAK

A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVELÉBŐL ( 8,31b – 35.; 37 – 39.)


{ 31b. – 35.} Testvéreim! Ha Isten velünk, ki ellenünk? Ő, aki tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta érettünk, mindnyájunkért, ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk? Ki lenne vádlója Isten választottjainak? Isten az, Aki a megigazulást adja; ki lenne hát az, aki kárhoztat? Talán Jézus Krisztus, aki meghalt, mi több, fel is támadt, Isten jobbján van és közbenjár értünk? Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongatás? Éhség, mezítelenség, veszedelem, üldözés, vagy kard?

{37 – 39.} De mindezeken győzedelmeskedünk az által, aki szeret minket. Abban ugyanis biztos vagyok, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők sem erők, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.


10.

SZENTLECKE SZENT PÁL APOSTOLNAK

A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVELÉBŐL ( 12,1 – 2.; 9 – 13.; 14 – 18. )


{1 – 2.} Kérlek tehát benneteket, testvérek, Isten irgalmasságára, hogy adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti észszerű istentiszteletetek. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át értelmetek megújításával, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, a neki kedves és tökéletes.

{9 – 13.} A szeretet legyen tettetés nélkül. Utáljátok a rosszat és ragaszkodjatok a jóhoz! Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás iránt gyengédek, tisztelet dolgában egymással versengők, az igyekezetben nem lusták, lélekben buzgók: az Úrnak szolgáltok! Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, állhatatosak az imádságban, résztvevők a szentek bajaiban, gyakoroljátok a vendégszeretetet!

{14 – 18.} Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok! Örüljetek az örvendezőkkel és sírjatok a sírókkal! Ugyanazzal az érzéssel legyetek egymás iránt: nem nagyravágyók, hanem együtt érzők az alacsonyrendűekkel. Ne legyetek bölcsek a magatok szemében! Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért! A jóra törekedjetek, nem csak az Isten, hanem minden ember előtt! Amennyiben rajtatok áll, éljetek minden emberrel békességben!


11.

SZENTLECKE SZENT PÁL APOSTOLNAK

A KORINTUSIAKNAK ÍRT 1. LEVELÉBŐL ( 6,13c. – 15a.; 17 – 20. )


{13c – 15a.} Testvéreim! Testünk nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testünkért: Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt. Nem tudjátok-e, hogy testetek Krisztus tagja?

{17 – 20.} Aki viszont az Úrral egyesül, egy lélek Ővele. Kerüljétek az erkölcstelenséget! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van; a parázna azonban saját teste ellen vét. Nem tudjátok-e, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, Akit az Istentől kaptatok; így tehát nem vagytok a magatokéi? Mert nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!12.

SZENTLECKE SZENT PÁL APOSTOLNAK

A KORINTUSIAKNAK ÍRT 1. LEVELÉBŐL ( 12,31. – 13,8.)


Szóljak bár az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom.

Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem akár az összes titkot és minden tudományt, és legyen bár olyan teljes a hitem, hogy a hegyeket áthelyezzem; ha szeretet nincs bennem, semmi sem vagyok. Osszam el bár egész vagyonomat alamizsnaként, és adjam át testemet, hogy dicsekedhessem, ha szeretet nincs bennem, semmit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszra, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. A prófétálások véget érnek, a nyelvek megszűnnek, a tudomány elenyészik. Mert töredékes a megismerésünk, és töredékes a prófétálásunk is; amikor pedig majd eljön a Tökéletes, a töredékes véget fog érni.

Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy éreztem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek: amikor pedig férfivá lettem, felhagytam azokkal a dolgokkal, amelyek gyermekhez valók. Most ugyanis tükör által, homályban látunk, akkor pedig majd színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, mint ahogy én is ismert vagyok.

Most azért megmarad a hit, a remény és a szeretet, de közülük legnagyobb a szeretet. Törekedjetek a szeretetre!

 

13.

SZENTLECKE SZENT PÁL APOSTOLNAK

AZ EFEZUSIAKNAK ÍRT LEVELÉBŐL ( 5,2a.; 21 –33. )


{2a.} Testvéreim! Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket és odaadta magát adományként, jó illatú áldozatként Istennek.

{21 – 33.} Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében! Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, amint Krisztus is feje az Egyháznak; Ő a test üdvözítője. De minthogy az Egyház Krisztusnak van alárendelve, úgy az asszonyok is mindenben a férjüknek. Ti, férjek, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az Egyházat! Önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjében az Ige által megtisztítva megszentelje, és dicsővé tegye magának az Egyházat, hogy sem folt, sem ránc sem más efféle ne legyen rajta, hanem legyen szent és szeplőtlen. Ugyanígy a férfiak is úgy szeressék feleségüket, mint önnön testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Hiszen soha, senki sem gyűlöli testét, hanem táplálja és ápolja, akárcsak Krisztus az Egyházat, mert tagjai vagyunk az Ő Testének. >> Ezért az ember elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik és ketten egy test lesznek. << Nagy Titok ez: én pedig Krisztusról és az Egyházról mondom! Tehát mindegyiktek úgy szeresse feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét!14.

SZENTLECKE SZENT PÁL APOSTOLNAK

A KOLOSSZEIEKHEZ ÍRT LEVELÉBŐL ( 3,12 – 17.)

Testvéreim! Öltsétek magatokra, mint Isten szent és kedves választottjai, az irgalom érzületét, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a béketűrést! Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen! Ahogy az Úr megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is! Mindezek fölött pedig: öltsétek magatokra a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke! S Krisztus békéje, melyre meghívást kaptatok egy testben, uralkodjék a szívetekben! Legyetek hálásak! Krisztus Igéje lakjék bennetek gazdagon! Hálaadással szívetekben énekeljetek Istennek zsoltárokat, szent dalokat és szent énekeket! Bármit tesztek, szóval, vagy tettel, mindent az Úr Jézus Nevében tegyetek, és adjatok hálát az Atyaistennek Általa!15.

SZENTLECKE SZENT PÉTER APOSTOL 1. LEVELÉBŐL ( 3,1 – 9.)

Testvéreim! Az asszonyok legyenek engedelmesek férjüknek, hogyha egyesek nem hisznek is az Igének, az asszonyok magaviselete beszéd nélkül is megnyerje őket, mikor látják istenfélő, tiszta életeteket. Ne a külső hajdísz, az arany viselése, vagy fényes ruha legyen ékességük, hanem ami a szívben rejtőző, múlhatatlan ékszer; a szerény és nyugodt természet. Ez értékes Isten szemében. Hiszen egykor így ékesítették fel magukat a szent és Istenben bízó asszonyok is, engedelmeskedve saját férjüknek, mint ahogy Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezve őt, akinek ti leányai vagytok, ha jót tesztek és semmi viszontagságtól nem féltek. De ti, férfiak, legyetek megértők asszonyaitokkal, becsüljétek meg őket, mint a gyengébb asszonyi nemet, és mint társörököseiteket a kegyelemben való életben; hogy imádságotoknak ne legyen akadálya. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együtt érzők, szeressétek a testvériséget, legyetek irgalmasok, alázatosak! Ne viszonozzátok a rosszat rosszal, sem a szidalmat szidalommal, inkább mondjatok áldást; hisz arra vagytok hivatva, hogy áldás legyen a ti örökrészetek.16.

SZENTLECKE SZENT JÁNOS APOSTOL 1. LEVELÉBŐL ( 3,18 – 24.)

Szeretteim! Ne szeressünk szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal! Erről ismerjük meg, hogy az igazságból valók vagyunk és az Ő színe előtt megnyugodhat a szívünk. Mert ha a szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a szívünknél és tud mindent. Ha a szívünk nem vádol minket, bizalmunk van Istenhez, és bármit kérünk, megkapjuk Tőle, mert megtartjuk parancsait és azt tesszük, ami kedves előtte. És az Ő parancsa az, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. Aki megtartja parancsait, az Őbenne marad, Ő pedig bennünk. Hogy pedig Ő bennünk marad, azt a Lélektől tudjuk meg, amelyet nekünk adott.17.

SZENTLECKE SZENT JÁNOS APOSTOL 1. LEVELÉBŐL ( 4,7 – 12. )

Szeretteim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy Egyszülött Fiát küldte a világra, hogy Általa éljünk. Ebben áll a szeretet: Nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mert Ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelésül a mi bűneinkért. Szeretteim! Ha az Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást! Istent sohasem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik és szeretete tökéletes bennünk.18.

SZENTLECKE A JELENÉSEK KÖNYVÉBŐL ( 19,1. 5 – 9a. )

( Én, János ) nagy sokaság hangját hallottam az égben: >> Alleluja! Üdv, dicsőség és hatalom a mi Istenünknek!..<<

A trón felől pedig egy hang szólt: >> Mondjatok dicséretet Istenünknek mindnyájan, ti szolgái és akik félitek, kicsinyek és nagyok! <<

Aztán mintha nagy sereg hangját hallottam volna, olyat, mint a nagy vizek zúgása és mint a mennydörgés: >> Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örvendezzünk és vigadjunk és adjuk meg Neki a dicsőséget, mert eljött a Bárány menyegzője és a jegyese felkészült! Megadatott neki, hogy ragyogó és fehér gyolcsba öltözzék: a gyolcs ugyanis a szentek igaz cselekedetei. <<

Ekkor így szólt hozzám: >> Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzős lakomájára! <<

1.

EVANGÉLIUM SZENT MÁTÉ KÖNYVÉBŐL ( 5,1 – 12a. )

Jézus t tömeget látva fölment a hegyre. Leült, s tanítványai odajöttek hozzá Ő pedig szólásra nyitva ajkát, így tanította őket:

>> Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.

Boldogok, akik sírnak, mert ők majd vigasztalást nyernek.

Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők majd jóllaknak.

Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak.

Boldogok a szívükben tiszták, mert ők látni fogják Istent.

Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.

Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa.

Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva

minden rosszat mondanak rátok miattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert

jutalmatok nagy a mennyben! <<2.

EVANGÉLIUM SZENT MÁTÉ KÖNYVÉBŐL ( 5,13 – 16. )

(Jézus így tanított a Hegyi beszédben ) :

>> Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg? Semmire sem jó többé, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek.

Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, Aki a mennyben van.3.

EVANGÉLIUM SZENT MÁTÉ KÖNYVÉBŐL ( 7,21. 24 – 29. )

( Jézus így tanított a Hegyi beszédben ) :

>> Nem mindenki, aki azt mondja nekem: ’Uram, Uram!’ megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, Aki a mennyben van.

Mert mindenki, aki hallgatja ezeket a szavaimat és követi azokat, hasonló az okos emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, jöttek a folyamok, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak, de az nem dőlt össze, mert az alapjait sziklára rakták. Mindaz pedig, aki hallgatja ezeket a szavaimat, de nem cselekszi meg azokat, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, jöttek a folyamok, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak, amely összedőlt és nagy romhalmazzá vált.

Történt pedig, hogy Jézus befejezte ezeket a szavakat, a néptömegek le voltak nyűgözve a tanításától, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van és nem úgy, mint az írástudók.4.

EVANGÉLIUM SZENT MÁTÉ KÖNYVÉBŐL ( 19,3 – 6. )

Egyszer odamentek Jézushoz a farizeusok, s hogy próbára tegyék, megkérdezték Tőle: >> El szabad- e az embernek bocsátania a feleségét bármi okból? <<

Ő azt felelte: >> Nem olvastátok, hogy Aki kezdettől fogva teremtett, férfinak és nőnek alkotta őket? << Aztán így folytatta: >> Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza! <<5.

EVANGÉLIUM SZENT MÁTÉ KÖNYVÉBŐL ( 22,35 – 40. )

Egy alkalommal egy törvénytudó próbára akarta tenni Jézust és megkérdezte Tőle: >> Mester, melyik a legnagyobb parancs a Törvényben? << Ő azt felelte neki: >> ’Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből!’ Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez: ’Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!’ Ezen a két parancson alapul az egész Törvény és a próféták tanítása.<<

6.

EVANGÉLIUM SZENT JÁNOS KÖNYVÉBŐL ( 2,1 – 11. )

Harmadnapon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus Anyja is. Jézus is hivatalos volt tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Anyja így szólt Hozzá: >> Fiam! Nincs boruk! << Jézus azt felelte Neki: >> Mi közünk ehhez, asszony! Még nem jött el az én órám! << Anyja ekkor ezt mondta a szolgáknak: >> Tegyétek meg, amit mond! <<

A zsidók tisztulására volt ott hat kőedény, egyenként két, vagy három mérős.

Jézus ezt mondta nekik: >> Töltsétek meg az edényeket vízzel! << Színig töltötték őket. Majd ezt mondta nekik: >> Most merítsetek és vigyetek belőle a násznagynak! << Azok vittek neki. Amint a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, mivel nem tudta, hogy honnan való – de a szolgák, akik a vizet merítették, tudták -, odahívta a vőlegényt és ezt mondta neki: >> Minden ember a jó bort adja először, és miután megittasodtak, akkor a kevésbé jót. Te mindeddig tartogattad a jó bort! <<

Jézus ezzel kezdte meg csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét és tanítványai hittek benne.

7.

EVANGÉLIUM SZENT JÁNOS KÖNYVÉBŐL ( 15,9 –12. )

( Búcsúbeszédében - az Utolsó Vacsorán – Jézus ezt mondta tanítványainak ):

>> Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben! Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, mint ahogy én is megtartottam Atyám parancsait és megmaradok az Ő szeretetében. Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek legyen és örömötök teljes legyen! Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket! <<9.

EVANGÉLIUM SZENT JÁNOS KÖNYVÉBŐL ( 15,12 – 17. )

( Búcsúbeszédében Jézus - az Utolsó Vacsorán – ezt mondta tanítványainak ):

>> Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!

Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amiket parancsolok nektek. Már nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon; s hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek: Szeressétek egymást! <<10.

EVANGÉLIUM SZENT JÁNOS KÖNYVÉBŐL ( 17,20- 26. )( Jézus az Utolsó Vacsorán szemét az égre emelve így imádkozott ):

>> Nem csupán értük { az apostolokért } könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan Te, Atyám, bennem vagy és én Tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy Te küldtél engem. Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. Én őbennük, Te énbennem, hogy tökéletesen egy legyenek, hogy megismerje a világ, hogy Te küldtél engem, és szeretted őket, mint ahogy engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt. Én Igaz Atyám! A világ nem ismert meg Téged, de én ismertelek Téged, és ő is megismerték, hogy Te küldtél engem. Megismertettem velük a Te nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen és én őbennük! << 

 

 

Utoljára frissítve ( 2011 január 15., szombat 07:43 )