Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok Mi fán terem a világi ferencesség?

Mi fán terem a világi ferencesség?

Email Nyomtat PDF

Mi fán terem a világi ferencesség?

Balázs atya gondolatait hívom segítségül aki úgy adott választ a kérdésre, hogy először azt nézte meg, hogy mi az ami nem a világi ferencességre jellemző .

A világi ferencesség nem unatkozó katolikusok klubja! De rendszeresen tartanak közösségi összejöveteleket melyen megbeszélik az élet dolgait.

Nem imacsoport csupán, de imádság az alapja, mert tagjai bekapcsolódnak az egyház imaéletébe.

Nem lelkiségi mozgalom, de üdvösségtörténeti szerepe volt és van az egyházban.

Nem jótékonysági intézmény, de szorosan kapcsolódik a szegényekhez. A karitatív tevékenység hozzátartozik a mindennapi életükhöz. Évszázadok során sok kiváló karitatív kezdeményezést keltettek életre a tagjai az egyházban. (pl. páli Szent Vince, Szent Erzsébet)

Nem tehetősek alamizsnálkodó egyesülete, annak ellenére, hogy évszázadok során sok király és nemes ember volt a tagjai között.

Nem természetvédők szövetsége, de a természet szépségében Isten teremtő jóságát fedezik fel.

De akkor mi is tulajdonképpen?

Egy rend amit a Szentlélek keltett életre Szent Ferenc által, azon férfiak és nők számára akik a világban élnek és „felismerik magukban a Krisztus követésére szóló hivatást Assisi Szent Ferenc nyomdokain”. Szent Ferenc óta él és működik ez a közösség az egész világon és próbálja betölteni minden korban a maga szerepét. Évszázadokon keresztül a társadalom kovásza volt. Számos, azóta az egész világon elterjedt kezdeményezés fűződik hozzájuk. Minden korban próbálják megjeleníteni a világban az evangélium üzenetét.

Az életformának a klasszikus voltát az adja, hogy a közösségi életnek életszabálya, regulája van amit maga Szent Ferenc alkotott. Ez nem kötelezettségek,tilalmak, paragrafusok sokasága, hanem egy élhető életformának a körvonalait adja meg. Évszázadokon keresztül kiállta az élet próbáját. Ma is segít eligazodni a világ dolgaiban. A címben felvetett kérdésre a regula egyik sora ad némi magyarázatot.: A világi ferencesség olyan közösség amely:

A szentlélektől indíttatva saját világi állapotukban akarják megvalósítani a szeretet tökéletességét,”

Ott ahol élnek! Ahova a Jó Isten helyezte a tagjait! Nem kell remeteségbe vonulni, elhagyni a családot, a munkahelyet, szűkebb és tágabb környezetet ahhoz, hogy Istennek tetsző, jó keresztény életet tudjon élni valaki . A Ferences Világi Rend olyan embereknek való, akik az evangéliumot tekintik életük zsinórmércéjének.

Az életforma megvalósításában segít az, hogy ha valakiben megérett az elhatározás az Evangélium szerinti életre, akkor -mint az élet során a nagy döntéseknél- tagjai fogadalommal kötelezik el magukat arra, hogy az Evangélium szerint élnek Szent Ferenc példáját követve.. Mire is tesznek fogadalmat?..” A fogadalom szövegéből idézek: …”megújítom keresztségi fogadalmamat és magamat országának a szolgálatára szentelem” A keresztségben megfogadtuk, hogy „ ellene mondunk az Ördögnek és minden cselekedetének” Ezt erősítjük meg a fogadalomtételkor is. Továbbá „ Jézus Krisztus evangéliuma szerint élek…” A világi ferencesek nem szentek gyülekezete. Ugyan olyan gyarló emberek mint bárki más. De nap mint nap törekszenek az evangélium szerinti élet megvalósítására. Minden katolikus keresztény életcélja tulajdonképpen ugyan ez! Bármennyire is akarunk valamit egyedül kevesek vagyunk. Ezt felismerte Szent Ferenc és segítőket ad mellénk. Ez látszik, ha tovább olvassuk a fogadalom szövegét

Legyen segítségemre a Szentlélek kegyelme, a Boldogságos Szűz Mária és Szent Ferenc közbenjárása, és a testvéri egység”

Az égi közbenjárók nagyon fontosak. De földi segítőkre is szükség van az élet vándorútján. A szeretet közösség segíti a testvérek abban, hogy: „ma egy kicsit jobb legyek mint tegnap”. Ha bárki is hamis útra téved, akkor ott van mellette a többi testvér, aki segít megtalálni a helyes utat. Segítenek cipelni egymás terheit, kölcsönösen osztoznak örömeikben.

A fenti kegyelmi adományokon túl még egy dolog kapcsolódik a világi ferencességhez. Míg világi ferences lesz a földön addig imádkoznak, misét mondanak az élő és elhunyt tagjaikért. Ez az ima járja át az egész világot.

Egy mondatba úgy lehetne összefoglalni a fenti gondolatokat, hogy:

Gyűjtsd magadba az értékeket és teli kézzel oszt szét másoknak!”

 Kerekes László FVR miniszter