2007. szeptember

1. szombat
(Szent Egyed)
1Tessz 4,9-12; Zs 97; Mt 25,14-30
Isten maga oktatott ki, hogy szeressétek egymást
2. vasárnap: ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
Sir 3,17-18.20.28-29; Zs 67,4-11; Zsid 12,18-19.22-24a; Lk 14,1.7-14
Alázd meg magad, akkor majd kegyelmet találsz az Istennél
3. hétfő: NAGY SZENT GERGELY
1Tessz 4,13-18; Zs 95; Lk 4,16-30
Isten azokat is, akik Jézusban hunytak el, Vele együtt feltámasztja
4. kedd
(Szent Rozália, Szent Mózes)
1Tessz 5,1-6.9-11; Zs 26; Lk 4,31-37
Isten nem a haragra szánt, hanem az üdvösség elnyerésére
5. szerda
(Boldog Teréz anya)
Kol 1,1-8; Zs 51; Lk 4,38-44
Az evangélium az egész világon gyümölcsöt terem
6. csütörtök
(Szent Zakariás)
Kol 1,9-14; Zs 97; Lk 5,1-11
Isten kiragadott minket a sötétség hatalmából
7. péntek: SZENT KÖRÖSI MÁRK, PONGRÁCZ ISTVÁN ÉS GRODECZ MENYHÉRT
Kol 1,15-20; Zs 99; Lk 5,33-39
Krisztus előbb van mindennél, s minden benne áll fönn
8. szombat: SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE(KISBOLDOGASSZONY) (ünnep)
Mik 5,1-5a vagy Róm 8,28-30Zs 12Mt 1,1-16.18-23
A legkisebb vagy, mégis belőled származik az, aki uralkodik
9. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
(Szent I.Szergiusz, Kláver Szent Péter)
Bölcs 9,13-19; Zs 89; Filem 9b-10.12-17; Lk 14,25-33
Ki tudja elgondolni, mit kíván az Úr?
10. hétfő
Kol 1,24 - 2,3; Zs 61; Lk 6,6-11
Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye
11. kedd
Kol 2,6-15; Zs 144; Lk 6,12-19
Isten megbocsátotta minden bününket, és Krisztussal életre keltett
12. szerda: SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE
Kol 3,1-11; Zs 144; Lk 6,20-26
Ha Krisztussal föltámadtatok, keressétek ami odafönn van
13. csütörtök: ARANYSZÁJÚ(KRIZOSZTOMOSZ) SZENT JÁNOS
(Szent Tóbiás)
Kol 3,12-17; Zs 150; Lk 6,27-38
Szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke
14. péntek: A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA (ünnep)
Szám 21,4-9 vagy Fil 2,6-11Zs 77,1-38Jn 3,13-17
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
15. szombat: A FÁJDALMAS SZŰZ
Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35
A szenvedésből tanulta meg az engedelmességet
16. vasárnap: ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
(SZENT KORNÉL ÉS SZENT CIPRIÁN)
Kiv 32,7-11.13-14; Zs 50; 1Tim 1,12-17; Lk 15,1-32
Az Úr szánalomra indult, és nem büntette népét, amint mondta
17. hétfő: Assisi szent Ferenc Stigmatizációja 
(Bellarmin Szent Róbert, Szent Hildegárd)
1Tim 2,1-8; Zs 27; Lk 7,1-10
Krisztus Jézus váltságul adta magát mindenkiért
18. kedd
(Szent Lambert, Copertinoi Szent József)
1Tim 3,1-13; Zs 100; Lk 7,11-17
Nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére
19. szerda
(Szent Januáriusz)
1Tim 3,14-16; Zs 110; Lk 7,31-35
Nagy dolog az istenfélő élet titka
20. csütörtök: KIM TAEGON SZENT ANDRÁS ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI
1Tim 4,12-16; Zs 110; Lk 7,36-50
Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot
21. péntek: SZENT MÁTÉ APOSTOL (ünnep)
Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 9,9-13
Az Úr egyeseket apostolokká, evangélistákká tett
22. szombat
(Szent Mauritiusz és vértanútársai, Szent Emmerám)
1Tim 6,13-16; Zs 99; Lk 8,4-15
Tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, feddhetetlenül
23. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
(Szent P. Pio, Szent Linusz, Szent Thekla)
Ám 8,4-7; Zs 112; 1Tim 2,1-8; Lk 16,1-13
Megesküdött az Úr: sohasem felejtem el tetteiket
24. hétfő: SZENT GELLÉRT (ünnep)
(Szent Bőd, Beszteréd és Beneta)
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket
25. kedd
Ezd 6,7-8.12b.14-20; Zs 121; Lk 8,19-21
Örömmel ünnepelték meg Isten házának fölszentelését
26. szerda
(Szent Kozma és Damján, Szent Nílus)
Ezd 9,5-9; Tób 13,2-8; Lk 9,1-6
Szolgák vagyunk, de Istenünk szolgaságunkban sem hagyott el bennünket
27. csütörtök: PÁLI SZENT VINCE
Agg 1,1-8; Zs 149; Lk 9,7-9
Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek - mondja az Úr
28. péntek
(Szent Vencel, Szent Lióba)
Agg 1,15b - 2,9; Zs 42; Lk 9,18-22
Jeruzsálemet én magam oltalmazom, és ott leszek benne dicsőségesen
29. szombat: SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL FŐANGYALOK (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 12,7-12aZs 137Jn 1,47-51
Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok!
30. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
(SZENT JEROMOS)
Ám 6,1a.4-7; Zs 145; 1Tim 6,11-16; Lk 16,19-31
Jaj a gondtalanoknak és elbizakodottaknak