30 évközi hét- Kedd

 

Jézus két hasonlat segítségével beszél az Isten országáról.

Mustármag: - kicsi, elvetik és fává terebélyesedik.

Kovász: - egy kevés is elég belőle, hogy az egész tészta megkeljen tőle.

A két hasonlat közös vonása, hogy mindkettő nélkülözhetetlen.

Mag nélkül nem lesz terebélyes fa, kovász nélkül nem kel meg a tészta.

A másik közös vonás a rejtettség, a kicsiség – de megfelelő időben látható, megtapasztalható lesz a jelenléte és a haszna mind a mustármagnak, mind a kovásznak.

Az Úr Jézus által meghirdetett Isten országa annyira fontos a világnak,- az egész emberiségnek mind a kis mustármag, mind a kovász. Olyan értek rendet hozott, és olyan távlatokat nyitott meg a történelemben, amelyre az ember a maga erejéből nem lett volna képes. Csak Isten Fia tudta ezt megtenni. Így nélkülözhetetlen, nem lehet és nem is szabad megkerülni.

Igaz, hogy Isten országának a rejtettség is jellemző vonása. Nem hivalkodik, nem tolakszik, nem erőlteti rá magát senkire. Mégis a jelenléte a megfelelő időben látható jel a világ számára.

Isten országának a jele például, hogy mostanában világszerte az anglikán vallásból sokan visszatérnek a katolikus egyházba. A hírek szerint az elmúlt időszakban több püspököt és 80 papot tartanak számon a hívek sokaságával, akik vállalták a katolikus egyházzal a teljes közösséget. Ugyanakkor 40 püspök és több száz pap várakozik arra, hogy a nemsokára megjelenő pápai rendelkezés megkönnyítse számukra a katolikus egyházba való visszatérést.

Tájainkon Isten országának a jele a Csíksomlyói búcsú, amely évről évre megismétlődő csoda. Az egyházmegyénk ezer éves fennállását is ide sorolhatjuk. Az egyházközségekben folyó szép és termékeny munka. A Mára Rádió működése.

Egyben az sem felejthetjük el, hogy Isten országa belőlünk épül, és bennünk rajtunk keresztül fejti ki a hatását.

Ne legyünk hivalkodók, törekedjünk egyszerűségre, rejtettségre, de egyben legyűnk nélkülözhetetlenek Isten országának hirdetésében és építésében, mint a mustármag és a kovász.