Szent DomonkosA kételkedés, vagy épp a hitetlenség minden korban kísértett.

  A nap szentje, szent Domonkos a kételkedők, hitetlenek megtérítésére rendet alapított.

 Spanyol származású, 1170 körül született. 35 éves korában azzal a kéréssel fordult a pápához, hogy    misszióba  szeretne menni. A pápa dél Francia országba küldte az eretnekek megtérítésére. Igehirdetéssel és  élete példájával térítette őket. Megalapította a prédikáló testvérek rendjét. A rózsafüzér nagy apostola volt, és  rendtársait a Szentírás állandó tanulmányozására biztatta. A domonkos rend a ferences rend testvér rendje.

 Halála előtt szent Domonkos: ,,Hármas örökséget hagyok rátok: a szeretetet, az alázatosságot és a szegénységet.”

Elkezdték mondani a haldoklók imádságát. Mikor ezekhez a szavakhoz értek: ,,Jöjjetek segítségül, Isten szentjei! Jöjjetek, Urunk angyalai! Vigyétek az ô lelkét a Fölséges színe elé!'' Domonkos az ég felé emelte karjait, s mintha két erős kéz ragadná meg és emelné magához, kilehelte lelkét.

A mi korunknak is szűksége van a hit apostolaira. Környezetünk számára legyűnk a megélt hit jelei. Tegyük vonzóvá a keresztény életet.

 

*

Istenünk,

ki Egyházadat arra méltattad,

hogy Szent Domonkos életével és tanításával megvilágosítottad,

kérünk engedd az ô közbenjárására,

hogy földi dolgainkban oltalmat találjunk nálad,

lélekben pedig egyre gyarapodjunk Benned!