Szent Teréz Benedikta

 

 

Az evangéliumban Jézus búcsú beszéde  nagyon személyes hangvételű ima.

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt.”

Eredetileg az apostolokhoz szólt Jézus, nekik mondotta az utolsó vacsorán. Ennek teljesülése szóról-szóra nyomon követhető az apostolok életében.

Kiválasztotta őket, küldetést adott, és gyümölcsöt termettek, máig ható, maradandó gyümölcsöt.

Minden Krisztus követőre alkalmazható:

A nap szentjére, szent Teréz Benedikta nővérre, Edith Steinra is érvényes evengéliumi szavak.

1891-ben született Breslauban, zsidó szülők tizenegyedik gyermekeként. Nagy érdeklődéssel fordult a filozófia felé. Az igazság szenvedélyes keresője volt, kezdetben nem tudta, hogy magát Istent keresi. Nagy hatással volt rá Avilai szent Teréz életrajza. Amikor befejezte az olvasását, azt mondotta ez az igazság, amit keresek. A kereszténységgel való számos találkozás hatására 1922 január 1-én megkeresztelkedik.

Bár ekkor szeretett volna a Kármelbe lépni, de a tanítás és oktatás lett a feladata. Vágya csak 1933-ban teljesült, és Köln városának monostorába lépett be, ahol folyamatosan tette le a fogadalmait, 1938-ban az örök fogadalmat. Tudományos munkát végezhetett, és a lelki élet nagyjainak írásait tanulmányozta. keresztes szent János születésének 400. évfordulójára írt még egy cikket. 1942 augusztus 5-én, több nővérrel együtt a Gestapo elhurcolta és augusztus 9-én az Auschwitz-i haláltáborban fejezte be életét. Boldoggá avatása Kölnben 1987 május 1-én, szentté avatása 1998 október 11-én, Rómában, a szent Péter téren történt. 

Korunk nagy szentjének az életpéldája arra ösztönöz, hogy mi is gyümölcsöt teremjünk.

Jézus evangéliumi igéi ránk is vonatkoznak: „én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt.”

Keresnünk kell Istent, az ő igazságait.

Volt időszak, amikor nem juthattunk hozzá egyházi sajtótermékekhez, könyvekhez, imakönyvhöz. Ma már bő választék áll rendelkezésünkre. Olvassuk, tanulmányozzuk a hitünkkel kapcsolatos tanítást, igazságokat Amit megismertünk váltsuk is tettekre.

A mai kornak, kortársainknak szűksége van a tettek tanúságtételére.

 „ Arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt.”