Templom és kolostor képei

1) Főoltár
2) Szószék
3) Fekete Mária-oltár
4) Purgatorium-oltár
5) Szent Kereszt-oltár
6) Pieta-oltár
7) Szent Anna-oltár
8) Szent József-oltár
9) Assisi Szent Ferenc-oltár
10) Páduai Szent Antal-oltár
11) Nepomuki Szent János-oltár
12) Szent Vendel-oltár

I) Apszis
II) Hajó
III) Sekrestye

a) Kolostor udvara
b) Kolostor belülről
c) Templom és kolostor kívülről

sekrestye udvar szószék Pieta oltár Purgaturium oltár Fekete Mária oltár hajó főoltár apszis kolostor belülről kolostor kívülről