A Plébánia bemutatása

Az Alsóvárosi Ferences Plébánián már évek óta zajlanak különféle rétegeket érintő, más-más jellegű programok.

A Rendház hátsó épületrészében a ferences testvérek közreműködésével zajlik a hajléktalanos étkeztetése népkonyha jelleggel. Emellett Karitász csoport is működik a plébánián, amely feladatának tekinti a rászoruló családok támogatását, a nagy ünnepekkor ajándékcsomagok összeállítását, gyűjtések, adományozások megszervezését és lebonyolítását.

A plébánia hitéleti tevékenységére az életteliség a jellemző: számos csoport (gyermek és felnőtt, valamint családos közösségek, katekumenátus, időseket összefogó csoportok) működnek itt, lelkiségi mozgalmak (Házas Hétvége, Karizmatikusok, Focolare,), egyéb katolikus szervezetek csoportjai (Szegedi Joseph Cardijn Kör) találkoznak rendszerességgel a plébánián, A társadalom szinte minden korosztályát képesek megszólítani a plébánia programjai.

Amellett, hogy a katolikus közösségeknek bázist nyújt, évek óta szervezi a Ferences Rendház és Plébánia nemcsak egyházközségi szinten, hanem a város minden lakója előtt nyitott és nagyon népszerű Ferences Evangéliumi Esték sorozatot, amelynek keretein belül számos híres előadó, énekes, kutató megfordult már a plébánián a tematikus előadás-sorozat egy-egy estéjén.

A plébánia különösen nagy figyelmet fordít a családok gondozására, segítésére, annál is inkább feladatának tekinti ezt, mivel alsóváros Szeged azon városrésze, ahol szinte a legtöbb nagycsaládos él. A családoknak táborokat, összejöveteleket szerveznek a plébánián, közösségi alkalmakat, közös ünnepléseket (adventi koszorúkötés és gyertyagyújtás, szilveszter, farsang, stb), de a házasságra készülő fiatalokkal is külön csoport foglalkozik a jegyesoktatás keretein belül. Évente egyszer, tavasszal indul a 11 alkalomból álló jegyesoktatási kurzus, melyre a város minden részéből és a környékbeli falvakból is jönnek fiatal párok.

Minden év májusában szervezik meg a ferencesek a .Vidám családi napot., amely szintén az egész város családosai előtt nyitott: egész napos vetélkedők, játékok, alkotóház, táncház, mulatság várja a templom előtti téren a családokat.

Hittanórák, focizások, kötetlen beszélgetések keretén belül van lehetőség a fiatalokkal való foglalkozásra. Ezenkívül minden évben a gyerekek több táborban is részt vehetnek, több biciklitúra is gazdagítja a programjaikat.

Az idősek számára a Szent Anna kör és a Rózsafűzér Társulat nyújt közösségi lehetőséget.

A plébánia életéről, programjairól és híreiről a Szegedi Havi Boldogasszony című, negyedévente megjelenő újság tudósítja a híveket.

A Ferences Plébánia mindezen szociális, kulturális és hitéleti tevékenység koordinálása mellett felvállalta egy kultúrház működtetését is, amely a harmincas években az egyházközség közösségi házaként épült, majd az államosításkor a MÁV tulajdonába kerülve komplex művelődési intézményként működött. 1999-től ismét a plébánia fennhatósága alá került, Alsóvárosi Kultúrház néven és a városi művelődési feladatok ellátása (szakkörök, koncertek, előadások szervezése) mellett a plébánia közösségi házaként (a plébánia nagyrendezvényeinek helyet adva) is funkcionál.

A plébánia ezzel egészen újat alkotott: keresztény szellemiségű művelődési házat, amely Szegeden egyedülálló és nagyon sokra hivatott.

Szeged, 2004. január